top of page
Header Background.jpg
  • Writer's pictureCaceres Media

Katekesis sa Pagkakaiba kan Diocesis sa Arkidiocesis

Updated: May 7
Tano ta an Caceres inaapod na Arkidiocesis mantang an kataraid na lokal na Simbahan inaapod na Diocesis? Tano ta an nagtutukaw na pamayo kan Caceres inaapod na Arzobispo?

 

An ‘arki’ o ‘arzo’ hali si Griyegong tataramon na an buot sabihon ‘poon’ arog kan poon kan panahon asin poon kan kahoy. Siya an kapinonan.

 

Kaya an Arkidiocesis garo magurang. Siya an kapinonan kan mga diocesis. Kan panahon, igwa sanang sarong Diocesis sa Pilipinas, an Diocesis kan Manila. Kan nagdadakul na an Catolico, nag-akì na ini nin mga Diocesis arog kan Caceres, Nueva Segovia asin Cebu. Huli kan mga inakì niyang mga Diocesis, siya nagin Arkidiocesis.

 

Iyo man ini an nangyari sa Diocesis kan Caceres. Minukna siya kan 14 Agosto 1595 kun sain nasasakupan niya an enterong Region na Bikol, pati an mga Provincia kan Tayabas asin Aurora.

 

Kan Junio 29, 1951, isinakat siya sa pagigin Arkidiocesis, sabay kan pagmukna kan duwang Diocesis na iyo an Legazpi asin Sorsogon kan sinuway na sa Caceres an mga provinciang ini.

 

Sa ngonian, an Akidiocesis kan Caceres 428 años na bilang Diocesis asin 73 años naman bilang Arkidiocesis.

 

Bilang magurang, bilang kapinonan, inaasahan na an Arkidiocesis iyo an pangarogan kan mga Diocesis pag-abot sa mga lado kan pamamahala, pagtukdo asin pagpapabanal. An saiyang sistema sa pagpahalaga kan yaman kan Simbahan, an saiyang mga programa pastoral, lalo na an pag-ataman kan mga kalag naglilingkod na modelo sa mga inakì nyang mga Diocesis.

 

Lain kaini, mayo man gayong pagkakaiba an duwa. Mayo man kapangyarihan an Arzobispo na makiaram sa pagpadalagan kan ibang Diocesis.

 

Ipamibi niato na an Arkidiocesis magdanay na maninigong modelo kan mga Diocesis sa Bikol sa pamamayo kan paabot na bagong Arzobispo, si Reverendissimo Rex Andrew Alarcon.

Comments


bottom of page